massage modder kompres.jpg

Huisregels

Omdat communicatie essentieel is om elke behandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen, stel ik voor dat u volgende huisregels doorleest om misverstanden tegen te gaan.


1.

Elke behandeling begint met een kennismakingsgesprek waarin u een klantenfiche invult met persoonlijke en medische gegevens. 
Mijn praktijk is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel, eventueel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en/of medicijngebruik. Etc...

2.

Hygiëne staat in mijn praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

3.

Elke behandeling dient na afloop contant, en zoveel mogelijk gepast, te worden afgerekend.

4.

Wanneer u een afspraak wilt annuleren, vraag ik u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Bij annuleringen op een later tijdstip ben ik genoodzaakt de afgesproken behandeling volledig in rekening te brengen.

5.

Gelieve mobiele telefoons stil te zetten om de behandeling zo ongestoord mogelijk te laten verlopen.

 

Voor massagetherapie en aanverwante behandelingen gelden volgende aandachtspunten:
 
A.
 
De behandelingen zijn op therapeutisch niveau en werken ter preventie van lichamelijke ongemakken tevens als op lichamelijke blokkades gerelateerd aan de musculaire structuren . Het doel van de behandeling is een ontspannen lichaam en het optimaliseren van uw fysieke welzijn. De behandelingen zijn niet medisch, en worden niet ter vervanging van medische behandelingen uitgevoerd. Wel kunnen ze een aanvulling zijn. Bij medische klachten dient u met uw behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan en dat aan mij te melden.


B.

Als u probeert om zwanger te worden of  u zich nog in de eerste trimester van uw zwangerschap bevindt, is het beter om de behandeling uit te stellen tot de tweede trimester.

C.

Bij verkoudheid, koorts, infectie mag er niet gemasseerd worden. Als u signalen van een opkomende verkoudheid of andere ziekte voelt, wacht niet tot het laatste moment maar laat me direct weten om uw afspraak tijdig te kunnen annuleren.